Ploty, fasády

Opravujeme staré a stavíme nové ploty a opěrné zdi.

Stavíme základy pro ploty, zídky a opěrné zdi.

Pracujeme zednickou technikou, stavíme ploty z cihel, kamene, betonu a prefabrikovaných dílů.

Zhotovujeme nové fasády, opravujeme stávající fasády, provádíme zateplování fasád rodinných a bytových domů i administrativních a průmyslových objektů.

Internetové prezentace Benefitweb.cz